Kanjerschool

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, betrokken ondersteunend personeel en bekwame schoolleiders die allen streven naar het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van elk kind.

Wat de gedragsregels betreft werken we op onze school met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

Waarom de Kanjertraining?

Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardig zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen


Pesten

Een van de voorwaarden om te leren is het bieden van een veilige omgeving. Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen. Daarom werken wij met de Kanjermethode (zie hierboven). Deze Kanjermethode vormt ook het fundament voor onze schoolregels. Het doel van deze methode is het stimuleren van sociaal gedrag en emotioneel welbevinden en het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen. Een extra doel is het scheppen van een veilige sfeer in de klas, waardoor kinderen meer aan leren toekomen, meer betrokken zijn op elkaar, verantwoordelijkheid nemen, zichzelf kunnen zijn en veiliger en plezieriger kunnen samenleven. Een kerndoel is ook het verbeteren van de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten.

Als een leerkracht of ouders zeer ongewenst gedrag of pesten bemerken nemen we de volgende stappen:

 • De directie van de school wordt in kennis gesteld.
 • Het probleem wordt zo goed mogelijk in kaart gebracht.
 • In overleg met zoveel mogelijk betrokkenen (ouders slachtoffer(s), het slachtoffer of slachtoffers, ouders  van de veroorzaker (s) wordt een plan van aanpak opgesteld.
 • We spreken een datum af waarop het plan van aanpak wordt geëvalueerd.
 • Indien nodig wordt een vervolgplan opgesteld.

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.