MR

Ons team bestaat uit enthousiaste leerkrachten, betrokken ondersteunend personeel en bekwame schoolleiders die allen streven naar het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van elk kind.

Waarom een MR?

Elke school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Het bestuur beslist echter niet zomaar wat er met de school gebeurt. Over belangrijke zaken is altijd eerst overleg met de MR. Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Taken MR De MR overlegt met de directie en het toezichthoudend bestuur over belangrijke schoolzaken. Op de Zonneberg gebeurt dit twee maal per jaar. Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren (=adviesrecht).

Enkele voorbeelden:

  • Aanstellen van nieuw personeel
  • Besteding van het geld op school
  • Vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • De schoolgids.


Maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft, namelijk instemmingsrecht. Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingbevoegdheid geldt, is beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Wie hebben er zitting in de MR?

De MR heeft leden. Op onze school zijn dat 2 ouders en 2 leerkrachten. Juf Marie-Claire en juf Sandra zitten in de PMR. Rob Hoefnagels en Pamela van Linden zitten in de OMR. Alle ouders mogen zich verkiesbaar stellen. Bij meerdere gegadigden zal er gestemd worden. Zie voor meer informatie de schoolkalender.

 

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.