Stichting onderwijs

Het bestuur van Zonneberg functioneert als een zogenaamde ‘éénpitter’: één bestuur dat direct onder één school valt.

Het bestuur van de Zonneberg is een zogenaamde éénpitter: één bestuur met daaronder één school. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit vrijwilligers. Dat zijn op dit moment 4 leden,. Doordat ze dicht bij de school staan, zijn de lijnen kort en is er een grote betrokkenheid van de bestuursleden bij de school. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen, welke zijn vastgelegd in de strategische visie met bijbehorende (resultaat)afspraken:

Wat willen we voor welke groepen bereiken?

Het management, de directie, is er voor verantwoordelijk een strategie uit te werken om de gestelde doelstellingen te bereiken. Om naast deze verantwoordelijkheden ook de noodzakelijke scheiding van bestuur en toezicht te realiseren, conform de code Goed Bestuur, is gekozen voor een toezichthoudend bestuur met mandatering van bestuurlijke bevoegdheden aan de directeur. Het werken met het model van een toezichthoudend bestuur dat bevoegdheden mandateert aan een directeur maakt een feitelijke scheiding van toezicht en bestuur mogelijk, waarbij bestuurlijke bevoegdheden worden belegd bij een onderwijsprofessional, zijnde de directeur. 

Voor meer informatie over het bestuurlijke model en het managementstatuut wordt hier verwezen naar ‘Bestuursmodel De Zonneberg, Stichting Onderwijs Kruisland (2017). Dit document is op te vragen bij de directeur van de school.

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter:
O. Kop-Kerstens

Secretaris:
J.M. Buijs

Overige leden:
M. Brands-Leijdekkers
R. Beets 

Stichting Onderwijs Kruisland 
West Zandberg 47 
4756BP Kruisland 
E-mailadres:[email protected]

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.