Tussenschoolse opvang

Zo kinderopvang biedt in Kruisland verschillende vormen van opvang aan en heeft een goede samenwerking met basisschool de Zonneberg.

Zo Kinderopvang zal ook dit schooljaar weer de organisatie op zich nemen voor de tussenschoolse opvang bij basisschool de Zonneberg.
Door de extra inzet en investering van zowel De Zonneberg als Zo Kinderopvang kunnen we je verheugd mededelen dat ook dit jaar de tarieven voor de tussenschoolse opvang met een minimale stijging prima betaalbaar blijven. 

Het tarief voor het overblijven met een vast contract wordt € 2,30 per keer en met een flexibel contract € 2,55 per keer.
Er kan op ma-di-don en/of vrijdag gebruik maken van de tussenschoolse opvang.Tijdens de TSO wordt er voor iedere groep een eet- en speelmoment georganiseerd door het team van
vrijwilligers, aangestuurd door een vaste BSO medewerker.

Wat vragen wij van ouders voor het overblijven in het nieuwe schooljaar?
Er word al gebruik gemaakt van tussenschoolse opvang: u hoeft niets te doen.
Wij plannen de kinderen voor het nieuwe schooljaar op dezelfde dagen in, maar uiteraard wel in zijn/haar nieuwe groep. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in dagen of wanneer een kind blijft zitten in de huidige groep horen wij dit graag via de mail via; [email protected]

Vast of Flexibel?
Nog even in het kort de verschillen tussen een vast en een flexibel contract:
*Vast contract: Een vast contract is per kind per keer goedkoper dan een flexibel contract. je betaalt de kosten voor de 40 schoolweken in 10 maandelijkse gelijke termijnen (september  t/m juni ), zo worden de kosten verspreid. Incasso vindt vooraf plaats rond de 27e van de maand. Als je later in het schooljaar een contract sluit, wordt dit uiteraard naar evenredigheid berekend.

*Flexibel contract: Als jullie kind af en toe overblijft en/of niet op vaste dagen, kies je het beste voor een flexibel contract. De afgenomen overblijfdagen worden direct in de volgende maand achteraf in rekening gebracht en rond de 27e van de maand van jullie rekening geïncasseerd.

Oproep voor vrijwilligers
Voor komend schooljaar zoeken wij nog nieuwe vrijwilligers om onze planning rond te krijgen. Je ontvangt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Ben je 1 of meerdere dagen beschikbaar tussen 11.45-13.00, dan horen we het heel graag!
Aanmelden of meer info: [email protected]

Informatie over de tussenschoolse opvang
Het inschrijven van de tussenschoolse opvang kan via het aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website van Zo kinderopvang en basisschool de Zonneberg. Uiteraard mag er ook gemaild worden naar [email protected]. Na inschrijving krijgen ouders inloggegevens voor ons ouderportaal Konnect. Hierop kunnen ouders eventuele extra of flexibele opvang aanvragen indien gewenst. Aanmelden kan tot 23.59 uur de dag ervoor. Afmelden graag voor 8.30 uur zodat wij tijdig weten welke kinderen wij kunnen verwachten die dag.

Dagelijks worden de kinderen tijdens de tussenschoolse opvang opgevangen door de vaste overblijf juffen en een pedagogisch medewerker van Zo Kinderopvang. De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) starten meteen om 12.00 uur met eten in hun eigen klas. In iedere klas is een overblijf juf en zij begeleidt de kinderen tijdens het eet moment. De kinderen pakken hun (van thuis meegebrachte) broodtrommel uit de overblijf mand en kiezen een plekje in het lokaal. Tijdens het eten wordt er gezellig gekletst, een boekje voorgelezen of even in alle rust gegeten. Na het eten en drinken worden de spullen weer opgeborgen in de tas. De overblijf juf zorgt ervoor dat de klas weer netjes achtergelaten wordt en gaat vanaf 12.30 met de kinderen naar buiten. Om 12.50 wordt zij overgenomen door de leerkracht van de basisschool en kan er indien nodig een korte overdracht plaatsvinden.

De groepen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan eerst om 12.00 uur naar buiten. Tijdens het overblijf moment worden de 4 klassen begeleidt door 2 overblijf juffen die van klas naar klas lopen om het toezicht te bewaken. Om 12.30 gaan zij naar binnen om te eten en drinken. Wanneer zij al eerder klaar zijn dan 12.50 gaan zij weer naar buiten. Op vrijdag is het voor de bovenbouw Tosti dag! Alle kinderen mogen vanuit huis een belegde boterham mee nemen en wij zorgen er voor dat er een heerlijke tosti van gemaakt wordt.

Judith, de TSO Coördinator proberen we zo veel mogelijk boventallig in te plannen. Op die manier is er iemand extra die bij kan springen waar nodig.

Verdere informatie is te vinden in ons TSO reglement. Deze is te vinden op de website van basisschool de Zonneberg.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij Judith van Osta, TSO coördinator of Kim Luijks, Vestigingsmanager. ([email protected])

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.