Vertrouwenspersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders.

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. In eerste instantie kunt u dat doen aan de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directeur. We streven er altijd naar om te komen tot een goede oplossing.

Zijn de klachten anders van aard: structureel pestgedrag, seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, e.d., dan verwijzen we u naar de vertrouwenspersonen van de school. De school heeft 2 interne vertrouwenspersonen, dat is juffr. Conny van Meer (voor ouders en medewerkers) en juffr. Marie-Claire (voor leerlingen). Bij hen kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen.

De wet verplicht dat elke school ook een extern vertrouwenspersoon moet hebben. Dit vanwege de onpartijdigheid. Hij of zij is dus niet werkzaam op de school. U kunt haar rechtstreeks benaderen, maar kunt ook door de intern vertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie naar haar worden doorverwezen.

Extern vertrouwenspersoon voor onze school is: Mevr. M. van Schaik, 06-48810096

Heeft uw klacht verdere consequenties, dan kan uw klacht in behandeling worden genomen door een externe klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan hiermee contact opnemen.

Ons bestuur heeft zich aangesloten bij de klachtencommissie van hun besturenbond:  

De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
(t.a.v. het ambtelijk secretariaat)
Postbus 82324
2508EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
Email: [email protected]
Website: www.gcbo.nl

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.