Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging, genaamd K.O.K. Dit staat voor Katholieke Oudervereniging Kruisland. Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, kunnen lid worden van deze oudervereniging.

Onze school heeft een oudervereniging, genaamd K.O.K. Dit staat voor Katholieke Oudervereniging Kruisland. Alle ouders, die kinderen op onze school hebben, kunnen lid worden van deze oudervereniging.

De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en zich in te zetten voor de kinderen. Het bestuur van de vereniging, de Ouderraad, komt regelmatig bij elkaar om de nodige plannen te maken en uit te werken. De ouderraad organiseert in samenwerking met de school een aantal activiteiten. Bij feestelijke gelegenheden zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen verzorgt de ouderraad de traktaties en/of cadeautjes. Om de verschillende activiteiten te bekostigen, vraagt de ouderraad een bijdrage.

De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gebracht van de bijdrage. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de bijdrage vastgesteld. Thans bedraagt deze € 18,50 per kind. De ouders kunnen dit bedrag op de rekening van de oudervereniging storten: Bankrekeningnummer NL02 RABO 0126 3956 75 t.n.v. Ouderraad Zonnebergschool en onder vermelding van de naam (namen) van uw kind(eren) en de groep waarin hij/zij zit(ten).

Het rekeningnummer staat ook vaak vermeld in de nieuwsbrief op Social Schools. Komt uw kind gedurende het lopende schooljaar op school, dan betaalt u per resterende maand een evenredig gedeelte van dit bedrag. De bijdrage is overigens geheel vrijwillig. Eén keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden (meestal eind oktober). Vaste agendapunten op deze vergadering zijn: verslag van de activiteiten, financiële verantwoording, de nieuwe begroting, het vaststellen van de ouderbijdrage en eventueel verkiezingen van nieuwe ouderraadsleden

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.