Missie & Visie

Lesgeven vormt de kern van onze activiteit. We maken onderscheid tussen pedagogisch en didactisch handelen, hoewel we erkennen dat beide aspecten van ons werk eigenlijk nauw met elkaar verweven zijn.

Onze visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onlosmakelijk verbonden zijn.  Van belang voor het pedagogisch handelen is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Belangrijke pedagogische kenmerken zijn: regie en eigenaarschap van leerlingen stimuleren, eigen verantwoordelijkheid nemen, feedback geven en ontvangen, reflecterend vermogen tonen en kwalitatief goede samenwerking.

Wij onderscheiden twee soorten van didactisch handelen.

1. Enerzijds voor de basisvakken, die in de ochtend worden ingeroosterd, waarbij wij gebruik maken van evidence based lesmodellen zoals EDI en effectieve coöperatieve werkvormen.

2. Anderzijds gebruiken we in de middag, voor wereldoriëntatie, beeldende vorming e.d., een zo groot mogelijke variatie van didactische werkvormen, die passend zijn bij de doelen die in deze ontwikkelingsgebieden worden nagestreefd.

Zo komen de kinderen ook op deze terreinen tot optimale talentontwikkeling.

Daarbij vinden wij de volgende zaken van groot belang:

  • Interactief lesgeven: de leerlingen betrekken bij het onderwijs
  • Onderwijs op maat geven: differentiëren
  • Gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
  • Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen • Kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

 

Onze Missie

De Zonneberg is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De missie van de school is het bieden van basisonderwijs aan leerlingen van Kruisland en naaste omgeving, waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en sterk voorbereid kan starten in het voortgezet onderwijs, ieder op zijn of haar eigen niveau en passend bij de talenten van het kind.

onze locatie in het Kruislandse

West-Zandberg 47
4756 BP Kruisland
0167-532352
[email protected]

DE MENSEN ACHTER DE ZONNENBERG

Maak kennis met ons team

Het gepassioneerde team van onze basisschool vormt de kern van een warme en ondersteunende leeromgeving, waarin elke collega toegewijd is aan het stimuleren van de groei en ontwikkeling van elke leerling. Samen streven ze naar een inspirerende plek waar nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en kinderen zich gewaardeerd en thuis voelen.