Welkom!

De Zonnebergschool is een katholieke basisschool waar zo’n 200 leerlingen onderwijs volgen. Het merendeel van de leerlingen komt uit gezinnen die al jarenlang in het dorp Kruisland woonachtig zijn. Op een enkeling na bezoeken dan ook alle kinderen onze school. Er werken 11 leerkrachten op de Zonneberg die het onderwijs verzorgen voor 8 groepen. De school heeft één locatie.  Het gebouw stamt uit 1998 en voldoet volledig aan alle eisen die men aan hedendaags onderwijs stelt. Zo beschikt de school over een up-to-date ICT-netwerk en zijn alle groepen voorzien van zgn. digiborden.


De school werkt nauw samen met de volgende partners: de BSO (BuitenSchoolse Opvang), de TSO (TussenSchoolse Opvang), de Peuterspeelzaal “’t Hummeltje” en het servicepunt van de bibliotheek. Dagopvang (0-4jaar) en BSO (4 t/m 12 jaar) wordt aangeboden via de stichting ZO en zij zijn samen met de peuterspeelzaal gevestigd in de Siemburg.De TSO (het overblijven) is op professionele wijze geregeld via de stichting  Breek-4U. Zij zijn samen met het servicepunt van de bibliotheek gevestigd in het schoolgebouw en vormen zeker een meerwaarde voor de school en haar onderwijs.


De Zonneberg is een school met een open cultuur en een open klimaat. Ouders, kinderen en leerkrachten ervaren dan ook een goede, open sfeer op school. Men gaat respectvol met elkaar om. Daarvoor hanteren we de Kanjermethode. Dit is de basis voor het realiseren van een veilig klimaat voor de leerlingen. 
De Zonneberg is een school die borg staat voor een goede ontwikkeling van uw kind. Kenmerkend daarbij is het continu werken aan verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Een belangrijk aspect daarbij is dat we de zorg voor de kinderen steeds willen verbeteren, waarbij we tegemoet willen komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  Daarbij maken wij eigen keuzes en met het inrichten van het onderwijskundige proces houden wij rekening met omgevingsfactoren, de kindkenmerken en bestaande en nieuwe leerstrategieën. Want de veranderende techniek van vandaag vraagt, behalve het ontwikkelen van vaardigheden, ook om een systematische wijze van nadenken over de wijze waarop leerlingen leren en op welke wijze zij kennis vergaren. Dit alles in het kader van onze missie:


De Zonneberg maakt het verschil!Theo Matthijssen, directeur.